INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, tj. wewnątrz i na zewnątrz"

Stalowa Wola, 26 lipca 2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

( Ogłoszenie nr 552712-N-2017 z dnia 2017-07-18 r.)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, tj. wewnątrz i na zewnątrz”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi 319 800,00 brutto :
  2. Zamawiający przedstawia nazwy i adresy firm, które złożyły oferty w terminie, wraz z cenami oraz pozostałymi kryteriami oceny ofert.

Lp.

Nazwa oferenta

Cena oferenta

Doświadczenie

Termin płatności

1.

Konsorcjum Firm CLAR SYSTEM S.A.-Clar Serwis Sp. z o.o Solcom Bayard Sp. z o.o. ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań

 335 862,72 zł

1)

2) pow. roku do 2 lat-5 osób

3)

4)

 30 dni

2.

Konsorcjum Firm:Era Sp. z o.o. z siedzibą ul.Katowicka 16B, 41-500 Chorzów-Lider Konsorcjum i NOVIA Sp. z o.o. z siedzibą ul.Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów-członek Konsorcjum 

 349 991,04 zł

1)

2)

3)

4) powyżej 4 lat – 5 osób

 30 dni

3.

Prometeusz Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Mickiewicza 16 A, 37-450 Stalowa Wola

 182 550,00 zł

1)

2)

3)

4) powyżej 4 lat – 6 osób

 30 dni

4.

SKAREM Sp. z o.o., ul 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola

 299 559,24 zł

1)

2)

3)

4)powyżej 4 lat – 5 osób

 30 dni

5.

P.W. „Karabela” Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

 411 890,89 zł

1)

2)

3)pow.  2 lat do 4 lat-3 osoby

4)powyżej 4 lat –3 osoby

 30 dni

 

  1. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Informacji z otwarcia ofert przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp.

Katalog on-line

Katalog online

Logowanie do konta

Instrukcje

Wyszukaj w katalogu

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Lipiec 2018
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin