INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU

Stalowa Wola,  7 sierpnia  2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( Ogłoszenie nr 552712-N-2017 z dnia 2017-07-18 )

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli,  zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, tj. wewnątrz i na zewnątrz”, Nr rej. 361.2.144.2017 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:


Prometeusz Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej,

Mickiewicza 16 A,

37-450 Stalowa Wola 

 

UZASADNIENIE WYBORU :

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :


Cena (K1):   …………………………………………………………….... 60%,         
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K2) ..30%

Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia (K3) ………... 10 %


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ

Lp.

Nazwa oferenta

K1

K2

K3

K1+K2+K3

1.

Konsorcjum Firm CLAR SYSTEM S.A.-Clar Serwis Sp. z o.o Solcom Bayard Sp. z o.o. ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań

32,6115

10

10

52,6115

2.

Konsorcjum Firm: Era Sp. z o.o. z siedzibą ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów-Lider Konsorcjum i NOVIA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów-członek Konsorcjum

31,2951

30

10

71,2951

3.

Prometeusz Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Mickiewicza 16 A,          37-450 Stalowa Wola

60,0000

30

10

100,0000

4.

SKAREM Sp. z o.o., ul 1 Sierpnia 24,      37-450 Stalowa Wola

36,5637

30

10

76,5637

5.

P.W. „Karabela” Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

26,5920

25

10

61,5920

 

 

Katalog on-line

Katalog online

Logowanie do konta

Instrukcje

Wyszukaj w katalogu

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Lipiec 2018
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin