Informacja o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli”

Stalowa Wola, dnia 20-07-2015
Znak sprawy: MBP/360/1-126/15

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA


ZAMAWIAJĄCY  NAZWA  I  ADRES:

Nazwa i adres zamawiającego;
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

ul. Ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 10 63; tel/fax 15 842 68 66   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W oparciu o art.12a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 907, ze zm.) podaję informację o zmianie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst:

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

W ogłoszeniu jest:


3)            dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

-              warunek dot. potencjału technicznego  zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż dysponuje niezbędnym sprzętem technicznym w postaci maszyny szorująco-myjącej oraz zwyżki do mycia okien z zewnątrz ( zał. nr 11) oraz oświadczy, że może zapewnić odpowiednią ilość osób zawodowo przeszkolonych do realizacji takiego zadania (nie mniej niż 5).
W ogłoszeniu powinno być:

3)            dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

-              warunek dot. potencjału technicznego  zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż dysponuje niezbędnym sprzętem technicznym w postaci maszyny szorująco-myjącej oraz zwyżki do mycia okien z zewnątrz ( zał. nr 11) oraz oświadczy, że może zapewnić odpowiednią ilość osób zawodowo przeszkolonych do realizacji takiego zadania (w ilości nie mniej niż 5 pełnych etatów).

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

W ogłoszeniu jest:

2) Kryterium K2:

Zamawiający wymaga zatrudnienia minimum 5 pracowników wykonujących czynności  w trakcie realizacji zamówienia na usługi sprzątania przedmiotowego  obiektu na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:

• 5 pracowników  – 5 pkt

• powyżej 5 pracowników  – 10 pkt

W ogłoszeniu powinno być:

2) Kryterium K2:

Zamawiający wymaga posiadania minimum 5 pełnych etatów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi sprzątania przedmiotowego  obiektu.

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:

• 5 etatów  – 5 pkt

• powyżej 5 etatów  – 10 pkt.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych: Numer ogłoszenia w BZP: 182914-2015; data zamieszczenia: 20.07.2015r.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie w BZP nr 181380-2015 z dnia 17.07.2015r.

 

Link ogłoszenie na stronie bip-u.

Niepodległe kartki

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Listopad 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin