A- A A+

„Mistrz pięknego czytania”

REGULAMIN KONKURSU

„Mistrz pięknego czytania”

 

  1. Organizatorzy
   Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli
   Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
   Urząd Miasta w Stalowej Woli
  2. Adresaci Konkursu
   Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego – młodzież w wieku gimnazjalnym, licealnym i dorośli.
   Z Konkursu wyłączone są osoby związane zawodowo z Organizatorami.
  3. Cele Konkursu:
   a) wyłonienie mieszkańca powiatu stalowowolskiego posiadającego wyjątkową umiejętność głośnego czytania;
   b) prezentacja ważnego dla kultury polskiej tekstu literackiego – „Spaghetti i miecz” Tadeusza Różewicza;
   c) doskonalenie umiejętności pięknego czytania;
   d) dbałość o kulturę słowa;
   e) rozwijanie potrzeb czytelniczych u mieszkańców powiatu stalowowolskiego.
  4. Przebieg Konkursu

   I etap – NABÓR
   W tym etapie Konkursu biorą udział mieszkańcy powiatu stalowowolskiego w wieku gimnazjalnym, licealnym i dorośli, którzy chcą spróbować swoich sił w głośnym czytaniu. Każdy uczestnik wybiera fragment utworu Tadeusza Różewicza  i czyta go przed Jury. Podczas naboru wyłonionych zostanie  min. 10 osób, które wezmą udział w kolejnych etapach Konkursu. Na nabór należy zabrać uzupełniony Formularz zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

   II etap – PRÓBY GŁOŚNEGO CZYTANIA
   W kwietniu odbędą się próby głośnego czytania, których termin zostanie ustalony przez reżysera w porozumieniu z uczestnikami Konkursu.

   III etap – PUBLICZNE GŁOŚNE CZYTANIE I WYBÓR MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA (FINAŁ)
   6 maja 2017 roku uczestnicy Konkursu, wyłonieni w poprzednich etapach, wezmą udział w publicznym czytaniu dzieła Tadeusza Różewicza. Spośród czytających, Jury wybierze Mistrza Pięknego Czytania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Z kolei widownia wybierze laureata Nagrody Publiczności.

   Organizatorzy do oceny konkursowej powołają niezależne Jury.
  5. Terminy

   NABÓR
   – 28 marca 2017 (godz. 18:00-20:00),
   Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza,
   ul. Popiełuszki 10 II piętro sala spotkań nr 1

   PRÓBY
   – kwiecień 2017 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza, ul. Popiełuszki 10  II piętro, sala spotkań nr 1

   FINAŁ
   – 6 maja 2017 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza, ul. Popiełuszki 10 II piętro, sala konferencyjna
  6. Przedmiot oceny konkursowej

   Jury będzie oceniać:
   • interpretację tekstu;
   • kulturę słowa;
   • ogólny wyraz artystyczny.
  7. Nagrody
   Podczas Finału – publicznego głośnego czytania utworu „Spaghetti i miecz” Tadeusz Różewicza – Jury wybierze Mistrza Pięknego Czytania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
   Nagroda dla Mistrza Pięknego Czytania – 1000 zł. Ponadto pula nagród finansowych do dyspozycji Jury wynosi 800 zł. Zdobywcy wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe.
   Widzowie przyznają Nagrodę Publiczności

  8. Uwagi końcowe
  9. 1. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Jury są ostateczne.

 

   2. Zgłoszenie do udziału w  Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i deklaracją przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

   3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Konkursu

 

Formularz zgłoszeniowy [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin