Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI ORAZ FILLI

Biblioteka Główna czynna - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 19:00.

Filie czynne - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 18:00.

W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 14:40 do 15:00

Konkurs - „Osiedle Fabryczne i Osiedle Rozwadów w komiksie”

Konkurs „Osiedle Fabryczne i Osiedle Rozwadów w komiksie” jest działaniem w ramach projektu: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli

i Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

ogłaszają konkurs dla uczniów klas IV-VIII i klas III oddziałów gimnazjalnych

miasta Stalowa Wola na wykonanie komiksu pod hasłem:

„Osiedle Fabryczne i Osiedle Rozwadów

w komiksie”

Cele konkursu:

 • Edukacja młodzieży zamieszkałej na Osiedlu Rozwadów, Osiedlu Fabrycznym oraz na innych terenach miasta z zakresu rewitalizacji.
 • Zainteresowanie uczniów historią, wydarzeniami bieżącymi oraz przyszłością rewitalizowanych osiedli.
 • Wzmocnienie poczucia więzi z lokalną społecznością oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
 • Promowanie działań rewitalizacyjnych mających na celu partycypację społeczną oraz odnowę przestrzeni miejskiej.
 • Upowszechnianie świadomego dokumentowania otaczającej nas rzeczywistości celem uwydatnienia zmian zachodzących na obszarach rewitalizowanych.
 • Wyłonienie najciekawszych komiksów utworzonych na podstawie zgromadzonego materiału
  o osiedlach rewitalizowanych.
 • Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w praktyce.
 • Rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych na temat obszarów rewitalizowanych.
 • Rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych   dokumentów do opracowania komiksu.
 • Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

 Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII i klas III oddziałów gimnazjalnych
w szkołach podstawowych w Stalowej Woli
.
W konkursie mogą brać udział tylko indywidualni uczestnicy, grupy uczniów nie są dopuszczalne. Każdy uczestnik na konkurs może zgłosić tylko jedną pracę. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu na jeden z dwóch tematów:

 • „Osiedle  Rozwadów w komiksie”
 • „Osiedle  Fabryczne w komiksie”.

 Sposób przygotowania prac:

 1. Komiksy należy przygotować w serwisie ToonDoo (www.toondo.com) w postaci książeczki komiksowej oraz w postaci dokumentu PDF.
 2. Nie ma ograniczenia w liczbie scen komiksowych.
 3. Podczas tworzenia poszczególnych scen komiksowych można użyć postaci i elementów graficznych z biblioteki ToonDoo lub utworzyć własne postacie za pomocą narzędzia TraitR.
 4. Istnieje możliwość wykorzystania własnych zdjęć, skanów obrazów własnoręcznie narysowanych lub namalowanych (serwis ToonDoo umożliwia wstawianie obrazów z dysku komputera).
 5. Istniej możliwość wykorzystania obrazów pobranych z Internetu, np. obrazy zgromadzone w serwisie www.openclipart.org lub podobnym pod warunkiem, że dozwolone jest ich publikowanie.
 6. W przypadku skorzystania z grafik z zasobów internetowych, w docelowej pracy konkursowej należy podać dokładne ich źródło (nazwa serwisu, strony, adres URL).
 7. Z  przygotowanych scen komiksowych należy przygotować w narzędziu Book Maker książeczkę komiksową dostępną online. Pojedyncze sceny należy zapisać w programie, a następnie pobrać w postaci plików na dysk komputera.
 8. Obrazy ze scenami należy wstawić do dokumentu Word i dodać stronę tytułową, gdzie należy umieścić: tytuł komiksu, imię , nazwisko, adres URL (link) do utworzonej książeczki komiksowej.
 9. Dokument Word lub prezentację należy zapisać w formacie PDF pod nazwą „imię_nazwisko_ucznia”
 10. W przypadku wykorzystania innych zdjęć, autor prezentacji zobowiązany jest do podania źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich (imię, nazwisko autora, źródło pochodzenia - obowiązuje ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 11. . Płyta CD z komiksem powinna być dostarczona w kopercie wraz z następującym opisem: IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA, ADRES SZKOŁY KLASA, Nr TELEFONU, WYBRANY TEMAT PRACY

 Termin składania prac:

 Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10 do dnia 30 marca 2019 r.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (15) 842-10-63 wew. 38 lub (15) 847-93-14.

 Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z:

 • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (Zał. Nr 1);
 • umowy na przeniesienie praw autorskich (Zał. Nr 2).

 Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych Organizatorów. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Prace konkursowe  nie będą zwracane. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów kierując się następującymi zasadami:

 1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w komiksie informacji.
 2. Kreatywność oraz oryginalność
 3. Wkład własnej pracy twórczej
 4. Poprawność ortograficzną, stylistyczną i językową
 5. Techniczną poprawność wykonania komiksu.

Nagrody:

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami (gadżety elektroniczne, gry planszowe) oraz dyplomami.

Fundatorem nagród jest Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

Nagrodzone prace będą wykorzystywane w celu promocji działań Urzędu Miasta w Stalowej Woli i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Załącznik nr 1 [pdf]

Załącznik nr 2 [pdf]

Zgoda MBP [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech