A- A A+

Konkurs dla przedszkolaków - „Eko – moda dla przedszkolaków”

Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza

w Stalowej Woli

ogłaszają

 

konkurs dla 6-latków pod hasłem:

 „Eko – moda dla przedszkolaków”

Cele konkursu:

  • kształtowanie właściwych postaw i wzorców zachowań proekologicznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym w Stalowej Woli;
  • wykorzystanie wiedzy o recyklingu i praktyczne doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów;
  • integracja wśród dzieci oraz nauczycieli przedszkoli;
  • promocja postaw prospołecznych u dzieci;
  • rozwijanie u dzieci fantazji i twórczej wyobraźni;
  • prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Warunki uczestnictwa:

  • konkurs skierowany jest do 6-latków z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w Stalowej Woli;
  • przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i zespołowe wykonanie przez dzieci stroju dla dziewczynki i chłopca z surowców wtórnych (np. torebki, folie, butelki plastikowe, makulatura, kartony po napojach,  zakrętki, kapsle, puszki aluminiowe). Inne wykorzystane materiały w pracy powinny pełnić rolę pomocniczą;
  • przedszkole zgłasza do konkursu 2 fotografie dzieci (chłopca i dziewczynki) w zaprojektowanych strojach  /wydruk komputerowy format  A4,  kolor/

Wydruk 2 fotografii w formacie A4 /dziewczynki i chłopca ubranych w zaprojektowane stroje/  należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej /przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10–63 wew. 38/ do 15 kwietnia 2019 r.  

Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową /zał. nr 1/ wraz z  oświadczeniami o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dzieci na fotografiach na potrzeby promocji konkursu /zał. nr 2a  i 2b - podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego /.

Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych  oraz profilach fb Organizatorów.

Fotografie nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.

 

Nagrody:

Prace oceni Komisja wybrana przez Organizatorów. Wszyscy uczestnicy konkursu (przedszkola i szkoły z oddziałami przedszkolnymi)  zostaną nagrodzeni dyplomami.

Zdobywcy I - III miejsca i wyróżnień  otrzymają nagrody rzeczowe.

Podczas finału konkursu dzieci (reprezentanci  wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) zaprezentują zaprojektowane i wykonane stroje.

Fundatorem nagród jest Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród dla laureatów uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy [pdf] [docx]

Zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku MBP [pdf]

Zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku UM [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin