A- A A+

III edycja konkursu - „Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego

w Stalowej Woli

ogłaszają

III edycję miejskiego konkursu pięknego czytania pod hasłem:

„Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”

 

Cele konkursu:

- doskonalenie umiejętności pięknego czytania;

- budzenie zainteresowania wartościową literaturą;

- popularyzacja książek i czytelnictwa;

- uwrażliwienie na piękno słowa pisanego;

- stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych.

Warunki uczestnictwa:

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II – III  szkół podstawowych w Stalowej Woli.

 Konkurs odbywa się w 2 etapach:

 I etap : szkolny – do 26 kwietnia

 II etap : międzyszkolny – 14 maja

Do etapu szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie danej szkoły z klas II-III.

Szkoły przeprowadzą wewnętrzne eliminacje na własnym terenie i  wyłonią 4 laureatów

 (2 z klas II i 2 z klas III), którzy wezmą udział w etapie międzyszkolnym (nie istnieje możliwość wystawieni reprezentantów na poziomie jednej klasy).

W ramach konkursowej prezentacji w II etapie  uczestnik zobowiązany jest do przeczytania  fragmentu dowolnie wybranej baśni różnych narodów (czas czytania do 2 min) i przeczytania wylosowanego tekstu ze zbiorów wierszy polskich autorów dla dzieci.  Każdy przystępując do czytania podaje nazwisko i imię autora oraz tytuł utworu. Podczas czytania baśni uczestnik konkursu korzysta z książki ( nie dopuszcza się wydruków ksero).

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów będzie oceniać wg następujących kryteriów:

- technika czytania: interpunkcja, dykcja, artykulacja głosek, płynność czytania, tempo czytania (0-5 pkt)

- środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, modulacja głosu, różnicowanie czytania dialogów, akcent zdaniowy, mimika  (0-5 pkt)

- tzw. „intuicja artystyczna” : postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą (0-4 pkt)

Dodatkowo każdy uczestnik może otrzymać 4 pkt za artystyczne środki (np. stroje zgodne z treścią wybranej baśni, 2 pkt za strój szkolny)) oraz 2 pkt za nieprzekroczenie czasu prezentacji czytanego tekstu.

Laureaci zostaną wyłonieni po podliczeniu punktów za obydwa występy.

II etap konkursu przeprowadzony będzie  w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli 14 maja 2019 r.

Organizatorzy przewidują podział  szkół biorących udział w konkursie na dwie grupy, by zmniejszyć czas oczekiwania na przesłuchanie. O godzinie przesłuchań uczestników konkursu szkoły zostaną poinformowane po 8 maja.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  karty zgłoszeniowej do dnia 30 kwietnia (załącznik nr 1) na adres MBP przy ul. Popiełuszki 10.

Tam też  lub w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9  ul. Rozwadowska 10  można zyskać szczegółowe informacje dotyczące konkursu  - telefon 15 842 10 63 wew. 38 (MBP) lub 15 842 04 29 wew. 21 (PSP nr 9)

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (zał.nr 2)

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Laureaci zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami książkowymi 25 maja 2019 r.

o godz. 16 na pikniku środowiskowym „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” zorganizowanym przez

Publiczną Szkołę Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego na stadionie sportowym „ SAN” przy ulicy Kusocińskiego w Stalowej Woli.

Fundatorem nagród są Organizatorzy.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Załącznik 1 [pdf]

Załącznik 2 [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin