A- A A+

Konkurs plastyczny dla 6-latków - „Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima”

Filia nr 1 Oddział dla Dzieci

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

 ogłasza konkurs plastyczny dla 6-latków:

 

„Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima”

 

Konkurs organizowany jest z okazji  125. rocznicy urodzin Juliana Tuwima - pisarza, poety, tłumacza, autora wielu popularnych wierszy dla dzieci.

 

Cele konkursu:

- przybliżenie sylwetki autora;

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, inspirowanych pięknem literatury dziecięcej, a w szczególności wierszem;

- rozwijanie u dzieci fantazji, twórczej wyobraźni i umiejętności manualnych;

- prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

 

Warunki uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli z terenu miasta Stalowa Wola;

- każda praca powinna być wykonana samodzielnie, przez jedno dziecko, dowolną techniką plastyczną, w formacie A-4;

- kryteria oceny prac: zgodność z tematem, oryginalność, samodzielność, estetyka oraz różnorodność wykorzystanych materiałów i technik plastycznych;

- wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka – (załącznik do regulaminu);

- prace przekazane do konkursu przechodzą na własność Organizatora, po zakończeniu konkursu będą eksponowane w Filii nr 1;

 

Termin składania prac: 30 kwietnia 2019 r.

Prace należy składać w Filii 1 - Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli,
ul. Staszica 14
, tel. (15) 842-05-62. Tam też można uzyskać informacje na temat konkursu.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z danymi:

- imię i nazwisko autora

- adres i nazwa przedszkola

- tytuł wiersza, utworu, do którego powstała praca

Komisja powołana przez Organizatora, dokona oceny przekazanych prac i wyłoni laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody. Dla wszystkich uczestników przewidziano seans bajkowy jako dodatkowa nagroda za uczestnictwo w konkursie.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 13 maja 2019 r. o godz. 9:30 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli przy ul. 1 Sierpnia 9. Po wręczeniu nagród odbędzie się seans bajkowy dla wszystkich uczestników konkursu. Gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora zmianie uległ termin lub godzina ogłoszenia wyników, przedszkola niezwłocznie zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA - pdf

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin