A- A A+

KONKURS LITERACKI „TAK PISZĘ O MUZYCE” - przedłużony został termin składnia prac do 6 września 2019 r.

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO
„TAK PISZĘ O MUZYCE”,
który towarzyszy III Festiwalowi im. Janiny Garści

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz” oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w powiecie stalowowolskim.

3. Celem konkursu jest:

  • ujawnienie i rozbudzanie talentów literackich dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie przez nią własnego oryginalnego warsztatu twórczego;
  • rozbudzanie poetyckiej aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia;
  • dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów muzycznych.

4. Konkurs obejmuje twórczość poetycką i prozatorską. Uczestnik wysyła zestaw składający się z 2 wierszy w kategorii A – poezja lub B – proza (opowiadanie, nowele i inne krótkie formy gatunkowe) o wymiarze do 2 stron maszynopisu (wydruku komputerowego). Utwory powinny być inspirowane muzyka Janiny Garści oraz Antonio Vivaldiego „Cztery Pory Roku”.

5. Istnieje możliwość udziału ucznia zarówno w kategorii poezji jak i prozy – jeśli uprawia obie te kategorie i prześle oddzielnie utwory dla nich właściwe.

6. Uczniowie mogą przesłać tylko te utwory, które nie zostały wyróżnione w innych konkursach i nie były drukowane w prasie.

7. Prace muszą być w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich (Dz.U. z 23.02.1994r. Nr 24 poz.83 art. 115 z pózn.zm.).

8. Jury wybrane przez Organizatorów przyzna nagrody główne i wyróżnienia w obu kategoriach. Zasady uczestnictwa w konkursie:

1) Każdy uczestnik w terminie do 6 września 2019 r. przesyła droga pocztowa na adres: Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz” ul. 1 sierpnia 5/9, 37-450 Stalowa Wola, jeden utwór poetycki lub jeden tekst proza (2 strony) – w trzech egzemplarzach (wydrukach). Powinny one być zapisane czcionka 12.

2) Na kopercie należy zaznaczyć kategorie (A – poezja lub B – proza) oraz u góry koperty podać GODŁO uczestnika (wyraz lub wyrażenie, pod którym ukryty jest uczestnik konkursu; jury ocenia utwory anonimowe).

3) Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) muszą być opatrzone GODŁEM identycznym jak to na kopercie, w której zostaną przesłane (nie wolno ujawniać na kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk, czy szkół, do których uczęszczają uczestnicy).

4) Każdy uczestnik konkursu powinien ponadto dołączyć do przesyłki konkursowej zwykła, mała kopertę, na której będzie zapisane jego GODŁO, zaś w środku dane osobowe uczestnika. Potrzebnymi danymi osobowymi są: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, adres domowy, telefon kontaktowy lub adres e-mail.

5) Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/
–RODO – zał. nr 1)

6) Podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie trwania Festiwalu im. Janiny Garści w Stalowej Woli (październik 2019). Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników
i podsumowaniu konkursu.

załącznik [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Listopad 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin