Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Godziny otwarcia Biblioteka Główna, Filia nr 2, Filia nr 3, Filia nr 5: pn. śr - pt.: 9:00 - 16:00; wtorek: 10:00 - 17:00; sobota: nieczynne

Godziny otwarcia Filia nr 1: pn., śr - pt.: 9:00 - 15:00; wtorek: 10:00 - 17:00; sobota: nieczynne

KONKURS LITERACKI „TAK PISZĘ O MUZYCE” - przedłużony został termin składnia prac do 6 września 2019 r.

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO
„TAK PISZĘ O MUZYCE”,
który towarzyszy III Festiwalowi im. Janiny Garści

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz” oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w powiecie stalowowolskim.

3. Celem konkursu jest:

  • ujawnienie i rozbudzanie talentów literackich dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie przez nią własnego oryginalnego warsztatu twórczego;
  • rozbudzanie poetyckiej aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia;
  • dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów muzycznych.

4. Konkurs obejmuje twórczość poetycką i prozatorską. Uczestnik wysyła zestaw składający się z 2 wierszy w kategorii A – poezja lub B – proza (opowiadanie, nowele i inne krótkie formy gatunkowe) o wymiarze do 2 stron maszynopisu (wydruku komputerowego). Utwory powinny być inspirowane muzyka Janiny Garści oraz Antonio Vivaldiego „Cztery Pory Roku”.

5. Istnieje możliwość udziału ucznia zarówno w kategorii poezji jak i prozy – jeśli uprawia obie te kategorie i prześle oddzielnie utwory dla nich właściwe.

6. Uczniowie mogą przesłać tylko te utwory, które nie zostały wyróżnione w innych konkursach i nie były drukowane w prasie.

7. Prace muszą być w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich (Dz.U. z 23.02.1994r. Nr 24 poz.83 art. 115 z pózn.zm.).

8. Jury wybrane przez Organizatorów przyzna nagrody główne i wyróżnienia w obu kategoriach. Zasady uczestnictwa w konkursie:

1) Każdy uczestnik w terminie do 6 września 2019 r. przesyła droga pocztowa na adres: Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz” ul. 1 sierpnia 5/9, 37-450 Stalowa Wola, jeden utwór poetycki lub jeden tekst proza (2 strony) – w trzech egzemplarzach (wydrukach). Powinny one być zapisane czcionka 12.

2) Na kopercie należy zaznaczyć kategorie (A – poezja lub B – proza) oraz u góry koperty podać GODŁO uczestnika (wyraz lub wyrażenie, pod którym ukryty jest uczestnik konkursu; jury ocenia utwory anonimowe).

3) Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) muszą być opatrzone GODŁEM identycznym jak to na kopercie, w której zostaną przesłane (nie wolno ujawniać na kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk, czy szkół, do których uczęszczają uczestnicy).

4) Każdy uczestnik konkursu powinien ponadto dołączyć do przesyłki konkursowej zwykła, mała kopertę, na której będzie zapisane jego GODŁO, zaś w środku dane osobowe uczestnika. Potrzebnymi danymi osobowymi są: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, adres domowy, telefon kontaktowy lub adres e-mail.

5) Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/
–RODO – zał. nr 1)

6) Podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie trwania Festiwalu im. Janiny Garści w Stalowej Woli (październik 2019). Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników
i podsumowaniu konkursu.

załącznik [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech