Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Godziny otwarcia Biblioteka Główna, Filia nr 2, Filia nr 3, Filia nr 5: pn. śr - pt.: 9:00 - 16:00; wtorek: 10:00 - 17:00; sobota: nieczynne

Godziny otwarcia Filia nr 1: pn., śr - pt.: 9:00 - 15:00; wtorek: 10:00 - 17:00; sobota: nieczynne

XXIV edycję konkursu „Ekslibris” - „Stanisław Moniuszko – ojciec polskiej opery narodowej”

2019 – ROKIEM STANISŁAWA MONIUSZKI

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. M. WAŃKOWICZA
STAROSTWO  POWIATOWE
w Stalowej Woli


ogłaszają


XXIV edycję  konkursu  „Ekslibris”
ekslibris okolicznościowy pod hasłem:


 „Stanisław Moniuszko – ojciec polskiej opery narodowej”


Cele konkursu:

  • uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin  i popularyzacja dorobku twórczego Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, miłośnika folkloru i piewcy tradycji narodowej;
  • zainteresowanie  utworami kompozytora i ich rolą w krzewieniu patriotyzmu i podtrzymywaniu polskości w czasach zaborów;
  • ujawnienie i rozbudzanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży;
  • rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia;
  • dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów muzycznych;
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i  koncepcji twórczych (forma ekslibrisu).

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych powiatu stalowowolskiego.
Prace plastyczne zainspirowane życiem i twórczością kompozytora powinny być wykonane w  formacie A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego - ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna – kolor czarny). W pracę wkomponowany powinien być napis  Ekslibris i 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

Ocenie nie będą podlegać prace wykonane ołówkiem i kredką.

Termin składania prac: 15 października 2019 roku

Prace – podpisane (IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA, KLASA) - należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10-63, wew. 38. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE
L 119, s. 1/ – RODO – zał. nr 1

Prac nagrodzonych biblioteka nie zwraca.
    
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza również, iż praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli..
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.
Fundatorem nagród są Organizatorzy.
Do końca listopada w holu Biblioteki Głównej czynna będzie pokonkursowa wystawa wyróżnionych  prac.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech