A- A A+

Konkurs plastyczny dla uczniów klas II szkół podstawowych - „Ilustracje do utworów Wandy Chotomskiej - pisarki, dzięki której u dzieci pojawia się uśmiech”

Filia 1 - Oddział dla Dzieci

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza

w Stalowej Woli

 

ogłasza

 konkurs plastyczny dla uczniów klas II szkół podstawowych

pod hasłem:

„Ilustracje do utworów Wandy Chotomskiej - pisarki, dzięki której u dzieci pojawia się uśmiech”

Konkurs zorganizowany jest z okazji  90 rocznicy urodzin polskiej pisarki, autorki wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży oraz cyklu programów telewizyjnych dla dzieci „Jacek i Agatka”.

Cele konkursu:

  • przybliżenie uczniom sylwetki Wandy Chotomskiej;
  • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, inspirowanych pięknem literatury dziecięcej;
  • rozwijanie u dzieci fantazji, twórczej wyobraźni oraz umiejętności manualnych;
  • prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

 Warunki uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II ze stalowowolskich szkół podstawowych;
  • prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (format A-4)
  • kryteria oceny prac: oryginalność, samodzielność, estetyka oraz różnorodność wykorzystanych materiałów i technik plastycznych;
  • wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka – (załącznik do Regulaminu);
  • prace przekazane do konkursu przechodzą na własność organizatora, po zakończeniu konkursu będą eksponowane w Filii nr 1 MBP

 

Termin składania prac : do 7 października 2019 r.

 

Prace należy składać w Filii 1 - Oddział dla Dzieci MBP w Stalowej Woli, ul Staszica 14,

tel.  (15)842-05-62.

Każda praca powinna zawierać metryczkę z danymi:

- imię i nazwisko autora;

- tytuł pracy;

- nazwę i adres szkoły.

Najciekawsze prace zostaną wyróżnione nagrodami książkowymi. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 16 października o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Sali widowiskowej. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu będzie seans filmu dla dzieci.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin