Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna będą czynne - od godz. 10:00 do 18:00.

Filie biblioteczne będą czynne - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00 oraz 14:40 do 15:00

Konkursu poetyckiego „Tak piszę o muzyce”

IV Festiwal im. Janiny Garści

Regulamin

konkursu poetyckiego

„Tak piszę o muzyce”

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz” w Stalowej Woli, współorganizatorem – Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest:

– ujawnienie i rozbudzanie talentów literackich dzieci i młodzieży;

– kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia;

– rozbudzenie zainteresowania utworami Janiny Garści i Fryderyka Chopina.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

A – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

B – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

C – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Uczestnik konkursu wysyła zestaw składający się z dwóch wierszy o tematyce muzycznej bądź o innej tematyce, ale inspirowanych muzyką Janiny Garści lub Fryderyka Chopina (w tym przypadku należy podać autora i tytuł utworu muzycznego, stanowiącego inspirację do wiersza).

Można przesłać tylko te utwory, które nie zostały nagrodzone czy wyróżnione w innych konkursach i nie były publikowane w prasie, wydawnictwach książkowych ani w Internecie.

Prace muszą być w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich (Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24 poz. 83 art. 115 z późn. zm.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.

Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody główne i wyróżnienia. Będą to nagrody rzeczowe, publikacja nagrodzonych i wyróżnionych tekstów w biuletynie festiwalowym oraz odczytanie ich podczas podsumowania konkursu.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Każdy uczestnik w terminie do 25.06.2020 r. przesyła dwa wiersze w czterech egzemplarzach (wydrukach) opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem) drogą pocztową na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza

37-450 Stalowa Wola

ul. ks. J. Popiełuszki 10

z dopiskiem „Tak piszę o muzyce”

2. Na kopercie należy podać godło uczestnika i kategorię (A, B lub C). Jury ocenia utwory anonimowe. (Organizator prosi o używanie godła słownego, a nie graficznego). Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą:

  • dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy lub adres e-mail
  • podpisane oświadczenie (stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu) o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/ – RODO – zał. nr 1)

3. Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) muszą być opatrzone godłem identycznym jak to na kopercie, w której zostaną przesłane (nie wolno ujawniać na kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk).

4. Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

5. Podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie trwania IV Festiwalu im. Janiny Garści w Stalowej Woli (18-20 października 2020 r.). Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników i podsumowaniu konkursu.

Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej przez Uczestników. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu. Dane osobowe Uczestników podchodzą bezpośrednio od Uczestników.

W Fundacji Wspierania Kultury „Amadeusz” nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, adres email do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU PEŁNOLETNI

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU NIEPEŁNOLETNI

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech