Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00

Filie biblioteczne - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00 oraz 14:40 do 15:00

Więcej informacji

IV edycja miejskiego konkursu pięknego czytania pod hasłem: „Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”

!!! KONKURS NIE ODBĘDZIE SIĘ!!!

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego

w Stalowej Woli

 

ogłaszają

 

IV edycję miejskiego konkursu  pięknego czytania pod hasłem:

„Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”

 

Cele konkursu:

- doskonalenie umiejętności pięknego czytania;

- budzenie zainteresowania wartościową literaturą;

- popularyzacja książek i czytelnictwa;

- uwrażliwienie na piękno słowa pisanego;

- stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych.

 

 Warunki uczestnictwa:

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II – III  szkół podstawowych w Stalowej Woli.

 Konkurs odbywa się w 2 etapach:

 I etap : szkolny – do 20 marca

 II etap : międzyszkolny – 2 kwietnia

Do etapu szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie danej szkoły z klas II-III.

Szkoły przeprowadzą wewnętrzne eliminacje na własnym terenie i  wyłonią 4 laureatów

 (2 z klas II i 2 z klas III), którzy wezmą udział w etapie międzyszkolnym (nie istnieje możliwość wystawieni reprezentantów na poziomie jednej klasy).

W ramach konkursowej prezentacji w II etapie  uczestnik zobowiązany jest do przeczytania  fragmentu dowolnie wybranej baśni Hansa Christiana Andersena (czas czytania do 2 min) i przeczytania wylosowanego tekstu ze zbiorów wierszy polskich autorów dla dzieci.  Każdy przystępując do czytania podaje nazwisko i imię autora oraz tytuł utworu. Podczas czytania baśni uczestnik konkursu korzysta z książki ( nie dopuszcza się wydruków ksero).

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów będzie oceniać wg następujących kryteriów:

- technika czytania: interpunkcja, dykcja, artykulacja głosek, płynność czytania, tempo czytania (0-5 pkt)

- środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, modulacja głosu, różnicowanie czytania dialogów, akcent zdaniowy, mimika  (0-5 pkt)

- tzw. „intuicja artystyczna” : postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą (0-4 pkt)

Dodatkowo każdy uczestnik może otrzymać 4 pkt za artystyczne środki (np. stroje zgodne z treścią wybranej baśni, 2 pkt za strój szkolny)) oraz 2 pkt za nieprzekroczenie czasu prezentacji czytanego tekstu.

Laureaci zostaną wyłonieni po podliczeniu punktów za obydwa występy.

II etap konkursu przeprowadzony będzie  w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli 2 kwietnia 2020 r.

Organizatorzy przewidują podział  szkół biorących udział w konkursie na dwie grupy, by zmniejszyć czas oczekiwania na przesłuchanie. O godzinie przesłuchań uczestników konkursu szkoły zostaną poinformowane do 30 marca.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  karty zgłoszeniowej do dnia 25 marca (załącznik nr 1) na adres MBP przy ul. Popiełuszki 10.

Tam też  lub w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9  ul. Rozwadowska 10  można zyskać szczegółowe informacje dotyczące konkursu  - telefon 15 842 10 63 wew. 38 (MBP) lub 15 842 04 29 wew. 21 (PSP nr 9)

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (zał.nr 2)

Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)     

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Laureaci zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami książkowymi 28 kwietnia 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.

Fundatorem nagród są Organizatorzy.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech