Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00

Filie biblioteczne - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00 oraz 14:40 do 15:00

Więcej informacji

XX EDYCJA KONKURSU POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA” pod hasłem: „GODZINY PRZY PIÓRZE”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. Melchiora Wańkowicza

w  Stalowej Woli

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KEN w Stalowej Woli

STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli

ogłaszają

 

XX EDYCJĘ  KONKURSU  POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA”

pod hasłem:

„GODZINY  PRZY  PIÓRZE”

Celem  konkursu jest:

- włączanie młodzieży w życie kulturalne lokalnego środowiska;

- zachęcenie młodych twórców do publicznego prezentowania swoich umiejętności;

- kształcenie umiejętności oceny poziomu swoich wierszy w odniesieniu do twórczości grupy rówieśniczej;

- rozbudzanie poetyckiej aktywności  twórczej dzieci i młodzieży;

- kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Patronat nad konkursem sprawuje:

Związek Literatów Polskich  Oddział w Rzeszowie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Stalowej Woli

Warunki uczestnictwa:

Konkurs  przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i  przebiega  w dwóch  kategoriach wiekowych:    

             -    uczniowie klas  IV –VIII szkół podstawowych ;

             -    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Zainteresowani udziałem w  konkursie powinni złożyć  dwa  wiersze o tematyce   dowolnej /napisane czytelnie na oddzielnych kartkach  - w  pięciu egzemplarzach/.

Prace muszą być  w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83  art. 115 z późn.zm.).

Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) muszą być opatrzone GODŁEM

identycznym jak to na kopercie, w której zostaną przesłane (nie wolno ujawniać na kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk, czy szkół, do których uczęszczają uczestnicy).

Każdy uczestnik konkursu powinien ponadto dołączyć do przesyłki konkursowej małą kopertę, na której będzie zapisane jego GODŁO, zaś w środku dane osobowe uczestnika. Potrzebnymi danymi osobowymi są: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy.

Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie   wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/ – RODO – zał. nr 1)                     

Prace można składać w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki   Międzyuczelnianej/  przy ul. ks. J. Popiełuszki 10,  tel. 15 842–10–63 wew. 38  /tam również  można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia publikacji mediom i umieszczenia na stronie internetowej biblioteki bez powiadomienia autora.

Termin składania  prac : 2 października 2020 roku

Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury  powołane przez organizatorów.  O terminie podsumowania  konkursu, połączonego z wręczeniem nagród, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.   

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA (PEŁNOLETNIE)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA (NIEPEŁNOLETNIE)

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech