A- A A+

XXII edycja konkursu „Ekslibris” - „80 rocznica powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. M. WAŃKOWICZA
STAROSTWO  POWIATOWE
 w Stalowej Woli

ogłaszają

XXII edycję  konkursu  „Ekslibris”
ekslibris okolicznościowy pod hasłem:

„80 rocznica powstania
Centralnego Okręgu Przemysłowego”

Cele konkursu:

  • propagowanie wartości idei Centralnego Okręgu Przemysłowego;
  • rozbudzanie szacunku dla rodzimej kultury i przynależności do lokalnego środowiska;
  • pobudzanie plastycznej  aktywności twórczej młodzieży;
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i  koncepcji twórczych (forma ekslibrisu).

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych powiatu stalowowolskiego.
Prace plastyczne powinny być wykonane w  formatach: A-5 lub A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego - ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna – kolor czarny). W pracę wkomponowany powinien być napis  „Ekslibris” i „Centralny Okręg Przemysłowy”.
Ocenie nie będą podlegać prace wykonane ołówkiem i kredką.

Termin składania prac: 13 października 2017 roku

Prace – podpisane (IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA, KLASA) - należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10-63, wew. 38. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (zał. nr 1).
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów w zgodzie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.). Przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Prac nagrodzonych biblioteka nie zwraca.    
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że uczestnik konkursu oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

Fundatorem nagród są Organizatorzy.

Do końca grudnia w holu Biblioteki Głównej czynna będzie pokonkursowa wystawa wyróżnionych prac.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Załączniki - pobierz

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin