Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00

Filie biblioteczne - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00 oraz 14:40 do 15:00

Więcej informacji

Konkurs „Zróbmy choinkę…inaczej”

Konkurs „Zróbmy choinkę…inaczej” jest działaniem w ramach projektu: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli

i Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

ogłaszają konkurs plastyczny dla dzieci ze stalowowolskich przedszkolipod hasłem:

„Zróbmy choinkę… inaczej”

Cele konkursu:

 • integracja dzieci i nauczycieli przedszkoli
 • wzrost partycypacji społecznej i umożliwienie najmłodszym członkom społeczności lokalnej wpływania na ich własne otoczenie
 • promocja postaw prospołecznych u dzieci
 • wzmocnienie poczucia więzi z lokalną społecznością oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
 • promowanie działań rewitalizacyjnych mających na celu odnowę przestrzeni miejskiej
 • poszerzanie wiedzy o recyklingu i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie powtórnego wykorzystania zużytych materiałów
 • pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia
 • rozwijanie u dzieci fantazji i twórczej wyobraźni
 • prezentacja twórczości plastycznej dzieci

 Warunki uczestnictwa:

-konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli z terenów Stalowej Woli

- przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i zespołowe wykonanie przez dzieci choinki z surowców wtórnych (np. torebki, folie, butelki plastikowe, makulatura, kartony po napojach, zakrętki, kapsle, puszki aluminiowe). Inne wykorzystane materiały w pracy powinny pełnić rolę jedynie pomocniczą, jako uzupełnienie surowców wtórnych. Wysokość choinki nie może przekraczać 150cm.

- przedszkole zgłasza do konkursu jedną pracę

- do pracynależy dołączyć metryczkę z adresem i nr telefonu przedszkola.

 

Termin składania prac:

 

Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10 do dnia 30 listopada 2017 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (15) 842-10-63 wew. 38 lub (15) 847-93-14.

 

Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowychOrganizatorów.

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów.

 

Nagrody:

Prace oceni Komisja wybrana przez Organizatorów konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu (przedszkola)zostaną nagrodzeni dyplomami, zaś zdobywcy I-III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce - 700,00 zł, II miejsce - 500,00 zł, III miejsce - 300,00 zł.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

 

Fundatorem nagród jest Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

 

Choinki będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • dobór i wykorzystanie materiałów
 • wkład pracy
 • estetyka pracy
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, itp.)

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się 14 grudnia 2017r. o godz. 9:30w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (II piętro, sala konferencyjna) przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Wszystkie choinki zostaną zaprezentowane na wystawie w holu Biblioteki Międzyuczelnianej, następnie w okresie świątecznym będą ozdobą Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Miejsc Aktywności Lokalnej na rewitalizowanych Osiedlach Fabryczne oraz Rozwadów.

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech