A- A A+

Konkurs poetycki

Konkurs poetyckiMiejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza ogłasza konkurs poetycki pod hasłem: „Bądź moją muzą, moim natchnieniem…” Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Stalowa Wola. Termin składania prac: 25 stycznia. Autorzy najlepszych wierszy uhonorowani zostaną nagrodami.

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć dwa wiersze o tematyce miłosnej /napisane czytelnie w  trzech egzemplarzach. Prace muszą być  w całości samodzielne.

Każdy wiersz należy podpisać  - w prawym  górnym rogu  - pseudonim autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę  podpisaną takim samym pseudonimem.

W kopercie - informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie  o  wyrażeniu zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych na  potrzeby promocji biblioteki według załączonego wzoru – podpisane przez rodzica lub opiekuna (uczniowie niepełnoletni) lub osobiście (uczniowie pełnoletni).

Prace można składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/  przy ul. ks. J. Popiełuszki 10,  tel. 15 842–10–63 wew. 38  /tam również  można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/. 

Uroczyste podsumowanie  konkursu przewidziane jest: 10.02.2018 r. (sobota) o godz. 16.00 w Bibliotece Głównej /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/ podczas wieczoru poetyckiego „Bądź moją muzą, moim natchnieniem…”

Regulamin

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA
W STALOWEJ WOLI

ogłasza

konkurs poetycki pod hasłem

„Bądź moją muzą, moim natchnieniem …”

Celem konkursu jest:

  • zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do wyrażenia swych odczuć i myśli w pięknej formie literackiej;
  • zachęcenie młodych twórców do publicznego prezentowania swoich umiejętności;
  • kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Stalowa Wola.

Zainteresowani udziałem w  konkursie powinni złożyć  dwa  wiersze o tematyce miłosnej /napisane czytelnie w  trzech egzemplarzach/.
Prace muszą być  w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich    Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83  art. 115 z późn.zm.).
Każdy wiersz należy podpisać; - w prawym  górnym rogu  - pseudonim autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę  podpisaną takim samym pseudonimem.
W kopercie - informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie  o  wyrażeniu zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych na  potrzeby promocji biblioteki według załączonego wzoru (ustawa  z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  Dz. U. Nr 1334 poz. 883 z późn. zm.) – podpisane przez rodzica lub opiekuna (uczniowie niepełnoletni) lub osobiście (uczniowie pełnoletni).

Prace można składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/  przy ul. ks. J. Popiełuszki 10,  tel. 15 842–10–63 wew. 38  /tam również  można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia publikacji mediom i umieszczenia na stronie internetowej biblioteki bez powiadomienia autora.

Termin składania  prac : 25 stycznia 2018 roku
 
Autorzy najlepszych wierszy uhonorowani zostaną nagrodami. Prace oceniać będzie jury wyznaczone przez Organizatora.  Uroczyste podsumowanie  konkursu przewidziane jest: 10.02.2018 r. (sobota) o godz. 16.00 w Bibliotece Głównej /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/ podczas wieczoru poetyckiego „Bądź moją muzą, moim natchnieniem…”

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły.

Formularz oświadczenia [pdf]

 

 

Konkurs poetycki

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin