Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna będą czynne - od godz. 10:00 do 18:00.

Filie biblioteczne będą czynne - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00 oraz 14:40 do 15:00

Zapraszamy do konkursu pięknego czytania

Zapraszamy do konkursu pięknego czytaniaMiejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli ogłaszają II edycję miejskiego konkurs pięknego czytania pod hasłem „Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”. Na najlepszych czekają nagrody.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II – III szkół podstawowych w Stalowej Woli i odbywa się w dwóch etapach. Do 20 marca w szkołach zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne. Z każdej szkoły czterech laureatów weźmie udział w etapie międzyszkolnym. Ten odbędzie się 26 marca w MBP przy ul. ks. J Popiełuszki 10. W ramach konkursowej prezentacji w II etapie, uczestnik zobowiązany jest do przeczytania fragmentu dowolnie wybranej baśni polskiej oraz do przeczytania wylosowanego tekstu ze zbiorów wierszy Doroty Gellner lub Danuty Wawiłow.

Ocenie podlegać będzie m.in. technika czytania: interpunkcja, dykcja, płynność i tempo czytania czy środki artystycznego wyrazu Liczyć będzie się również tzw. „intuicja artystyczna”: postawa uczestnika na scenie a nawet radzenie sobie z tremą. Dodatkowo każdy uczestnik może otrzymać punkty za artystyczne środki na przykład stroje zgodne z treścią wybranej baśni oraz nieprzekroczenie czasu prezentacji czytanego tekstu. Organizatorzy przewidują podział  szkół biorących udział w konkursie na dwie grupy, by zmniejszyć czas oczekiwania na przesłuchanie. O godzinie przesłuchań uczestników konkursu szkoły zostaną poinformowane po 22 marca.

 - Chcemy poprzez ten konkurs doskonalić umiejętności pięknego czytania, budzić zainteresowanie wartościową literaturą (w tym roku piękne baśnie polskie) oraz popularyzować książki i czytelnictwo. Nie bez znaczenia jest także uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i stworzenie młodym uczniom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych – mówią organizatorzy.

Laureaci zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami książkowymi 4 kwietnia 2018 r. o godz. 16. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej biblioteki w zakładce „konkursy”.


REGULAMIN

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego

w Stalowej Woli

 

ogłaszają

 

II edycję miejskiego konkursu pięknego czytania pod hasłem:

 „Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”

 

Cele konkursu:

  • doskonalenie umiejętności pięknego czytania;
  • budzenie zainteresowania wartościową literaturą;
  • popularyzacja książek i czytelnictwa;
  • uwrażliwienie na piękno słowa pisanego;
  • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych.

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II – III  szkół podstawowych w Stalowej Woli.

Konkurs odbywa się w 2 etapach:

I etap : szkolny – do 20 marca

II etap : międzyszkolny – 26 marca

Do etapu szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie danej szkoły z klas II-III.

Szkoły przeprowadzą wewnętrzne eliminacje na własnym terenie i  wyłonią 4 laureatów (2 z klas II i 2 z klas III), którzy wezmą udział w etapie międzyszkolnym.

W ramach konkursowej prezentacji w II etapie  uczestnik zobowiązany jest do przeczytania  fragmentu dowolnie wybranej baśni polskiej (czas czytania do 2 min) i przeczytania wylosowanego tekstu ze zbiorów wierszy Doroty Gellner lub Danuty Wawiłow. Każdy przystępując do czytania podaje nazwisko i imię autora oraz tytuł utworu.

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów będzie oceniać wg następujących kryteriów:

  • technika czytania: interpunkcja, dykcja, artykulacja głosek, płynność czytania, tempo czytania (0-5 pkt)
  • środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, modulacja głosu, różnicowanie czytania dialogów, akcent zdaniowy, mimika  (0-5 pkt)
  • tzw. „intuicja artystyczna” : postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą (0-4 pkt)

Dodatkowo każdy uczestnik może otrzymać do 5 pkt za artystyczne środki (np. stroje zgodne z treścią wybranej baśni) oraz nieprzekroczenie czasu prezentacji czytanego tekstu.

Laureaci zostaną wyłonieni po podliczeniu punktów za obydwa występy.

II etap konkursu przeprowadzony będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli 26 marca 2018 r.

Organizatorzy przewidują podział szkół biorących udział w konkursie na dwie grupy, by zmniejszyć czas oczekiwania na przesłuchanie. O godzinie przesłuchań uczestników konkursu szkoły zostaną poinformowane po 22 marca.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  karty zgłoszeniowej do dnia 21 marca (załącznik nr 1) na adres MBP przy ul. Popiełuszki 10.

Tam też  lub w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9  ul. Rozwadowska 10 można zyskać szczegółowe informacje dotyczące konkursu - telefon 15 842 10 63 wew. 38 (MBP) lub 15 842 04 29 wew. 21 (PSP nr 9)

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (zał. nr 2)

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów w zgodzie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Laureaci zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami książkowymi 4 kwietnia 2018 r.o godz. 16.

Fundatorem nagród są Organizatorzy.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

 Załączniki [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech