A- A A+

"Godziny przy piórze" XII edycja konkursu poetyckiego z cyklu "Moja mała ojczyzna".

Konkurs o zasięgu powiatowym skierowany jest do: uczniów klas IV –VI szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizatorzy konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowiczawa Stalowej Woli, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, LO im. KEN oraz Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.

Prace konkursowe należy składać do 15 kwietnia 2012r, w Filii Nr 4 MBP, ul. Okulickiego 24

REGULAMIN

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Melchiora Wańkowicza
w Stalowej Woli
GIMNAZJUM nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĽCE im. KEN w Stalowej Woli
STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli
ogłaszają
XII EDYCJĘ KONKURSU POETYCKIEGO " MOJA MAŁA OJCZYZNA"
pod hasłem:
"GODZINY PRZY PIÓRZE"


Celem konkursu jest:
- włączanie młodzieży w życie kulturalne lokalnego środowiska;
- zachęcenie młodych twórców do publicznego prezentowania swoich umiejętności;
- kształcenie umiejętności oceny poziomu swoich wierszy w odniesieniu do twórczości grupy rówieśniczej;
- rozbudzanie poetyckiej aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
- kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i przebiega w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych (I kategoria);
- uczniowie gimnazjów (II kategoria);
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria)

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć dwa wiersze o tematyce dowolnej /napisane czytelnie na oddzielnych kartkach - w pięciu egzemplarzach/.
Prace muszą być w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24 poz.83 art. 115).
Każdy wiersz należy podpisać; - w prawym górnym rogu - pseudonim autora, typ szkoły, klasa. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem.
W kopercie - informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji biblioteki według załączonego wzoru (ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 1334 poz. 883) - podpisane przez rodzica lub opiekuna.

Prace można składać w Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli przy ul. gen. L.Okulickiego 24; tel. 15 842-29-33 /tam również można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia publikacji mediom i umieszczenia na stronie internetowej biblioteki bez powiadomienia autora.
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych.

Termin składania prac : 15 kwietnia 2012 roku

Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród, przewidziane jest: 14 maja 2012 roku o godz. 16:00 w Czytelni Filii Nr 4 w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.

Wyróżnione utwory prezentowane będą w Czytelni Filii Nr 4 do końca maja b.r.
Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły.

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin