A- A A+

"Kultura na imprezach masowych - czy to w ogóle możliwe?"

VII edycja konkursu literackiego z cyklu "Patologie cywilizacji współczesnej".
Konkurs o zasięgu powiatowym skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizatorzy konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.

Prace konkursowe należy składać do 30 kwietnia 2012r, w Bibliotece Głównej, ul. Staszica 14

 REGULAMIN

"Człowiek…rośnie w grze o wielkie cele"
Friedrich Schiller

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli
Starostwo Powiatowe
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

W ramach cyklu:
"Patologie cywilizacji współczesnej"
organizują konkurs literacki:
"Kultura na imprezach masowych - czy to w ogóle możliwe?"


Konkurs o zasięgu powiatowym skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Cele konkursu:
1. Popularyzacja udziału w imprezach masowych (sportowych, artystycznych, rozrywkowych) jako bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu.
2. Kształtowanie właściwego zachowania na imprezach masowych.
3. Przygotowanie do kulturalnego udziału w wydarzeniach sportowych związanych z Euro 2012.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział osoby pragnące podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat idei imprez masowych. Chodzi o rzetelną ocenę zasadności organizowania tego typu imprez oraz zachowania, które występuje i które powinno występować na meczach sportowych, koncertach i innych formach rozrywki.
Praca oparta na obserwacji, własnych przeżyciach lub doświadczeniach może być napisana w dowolnej formie literackiej, np. opowiadanie, list, wywiad, itp. obejmującej min. 2 strony maszynopisu. Przyjmowane będą również prace napisane odręcznie (pismo wyraźne i czytelne).
Wypowiedzi pisemne powinny być oznaczone godłem (pseudonimem). To samo godło należy umieścić na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły, klasa, adres zamieszkania, numer telefonu ewentualnie adres e-mail) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb biblioteki według zamieszczonego wzoru (Dz.U.1997 nr 133 poz.883) podpisane przez rodzica lub opiekuna.
Materiały konkursowe należy składać do dnia 30 kwietnia 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ul. Staszica 14.
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Czytelni Głównej MBP w Stalowej Woli, ul. Staszica 14, w dniu 15 maja 2012 r.

 

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin