A- A A+

"Poszukiwany - poszukiwana"

Konkurs krasomówczy "Nie taki język straszny" - VI edycja, przeznaczony jest dla klas III-VI szkół podstawowych ze Stalowej Woli.

Organizatorzy konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza , Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.

Patronat medialny sprawuje Telewizja Kablowa "Stella".

 REGULAMIN KONKURSU

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza
w Stalowej Woli
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stalowej Woli
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

ogłaszają

VI edycję konkursu krasomówczego "Nie taki język straszny"
pod hasłem
"Poszukiwany - poszukiwana"

Patronat medialny : Telewizja Kablowa "Stella"


Cele konkursu:
- zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego;
- upowszechnianie czystości i kultury języka polskiego;
- kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania myśli;
- rozbudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży;
- popularyzacja literatury dziecięcej,

Tematyka:
Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprezentowanie wypowiedzi mającej formę "listu gończego" w sposób ciekawy, żartobliwy, rozbudzający wyobraźnię. Inspiracją wypowiedzi powinni być bohaterowie literaccy lub sylwetki pisarzy i ich twórczość. Literatura powinna być dobrana do wieku uczestnika.
Czas wystźpienia - do 5 minut. O kolejności wystąpienia zadecyduje losowanie.

UWAGA!
Konkurs krasomówczy nie jest konkursem recytatorskim. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne i prezentowane piękną polszczyzną.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs krasomówczy przeznaczony jest dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych z terenu Stalowej Woli.
Konkurs zostanie przeprowadzony 16 maja 2012 roku o godz. 10.00 w Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. Siedlanowskiego 3.
Odbędzie się w dwóch kategoriach:
a/ klasy III - IV
b/ klasy V - VI

Imienne listy uczestników zgłaszają szkoły na załączonym formularzu do dnia 11 maja 2012 roku pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 2, ul. Siedlanowskiego 3, tel. (15) 842-51-60 /tam również można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniajźce.
W zgłoszeniu należy uwzględnić : imię i nazwisko uczestnika, szkołę, klasę oraz opiekuna.
Popisy krasomówcze oceni komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
Laureaci I-III miejsca uhonorowani zostaną nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Uroczyste podsumowanie konkursu przewidziane jest na 26 maja 2012 roku o godz. 10.00 w Czytelni Filii Nr 2.

Kryteria oceny:
1. Jasne i logiczne formułowanie myśli.
2. Płynność oraz poprawność wyrażania.
3. Bogactwo języka i jego barwność.
4. Ogólna prezentacja tematu.

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin