A- A A+

Konkurs plastyczny „Ekslibris” - XVII edycja pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Pokoju”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI  szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu powiatu stalowowolskiego.
Termin składania prac : 8 października 2012 roku w MBP Filia Nr 4, ul. gen. L. Okulickiego 24  tel. 15 842–29–33. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje  dotyczące konkursu.

 REGULAMIN KONKURSU

 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. M. WAŃKOWICZA

STAROSTWO POWIATOWE

w Stalowej Woli

 ogłaszają

 XVII edycję  konkursu  „Ekslibris”

ekslibris okolicznościowy pod hasłem:

 „ Międzynarodowy Dzień Pokoju ”

 

Cele konkursu:

- propagowania idei Międzynarodowego Dnia Pokoju wśród dzieci i młodzieży

- uczczenie i wzmocnienie idei pokoju pośród wszystkich ludzi i narodów

- podkreślenie fundamentalnej wagi dialogu między narodami, społeczeństwami, religiami czy kulturami świata, ale również zachęcanie walczących stron do zaniechania wszelkich działań wojennych oraz zawieszenia broni

- pobudzanie plastycznej  aktywności twórczej młodzieży

- zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i  koncepcji twórczych /forma ekslibrisu/

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI  szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

Prace plastyczne powinny być wykonane w  formatach: A-5 lub A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego - ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna). W pracę wkomponowany powinien być napis – Ekslibris  i  „Międzynarodowy Dzień Pokoju”.

 

 Termin składania prac : 8 października 2012 roku

 

Prace – podpisane (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, SZKOŁA, KLASA) - należy składać  w MBP Filia Nr 4, ul. gen. L. Okulickiego 24  tel. 15 842–29–33. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje  dotyczące konkursu.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki regulaminu oraz publikację pracy i danych osobowych ich autora w mediach a także wykorzystanie ich w celu popularyzacji konkursu.

 

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Autorzy najciekawszych ekslibrisów zostaną uhonorowani  atrakcyjnymi nagrodami.

Fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe, Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli.

Uroczyste  podsumowanie konkursu przewidziane jest na dzień:

 

18 października 2012 roku godz. 11:00  w Czytelni Filii Nr 4

 

Do końca listopada w Filii Nr 4 czynna będzie pokonkursowa wystawa wyróżnionych  prac.

 

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin