A- A A+

Konkurs „Godziny przy piórze” - XV edycję konkursu poetyckiego „ Moja mała ojczyzna”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. Melchiora Wańkowicza
w  Stalowej Woli
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KEN w Stalowej Woli
STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli

ogłaszają

XV EDYCJĘ KONKURSU POETYCKIEGO „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

pod hasłem:

„GODZINY PRZY PIÓRZE”

Celem konkursu jest:
- włączanie młodzieży w życie kulturalne lokalnego środowiska;
- zachęcenie młodych twórców do publicznego prezentowania swoich umiejętności;
- kształcenie umiejętności oceny poziomu swoich wierszy w odniesieniu do twórczości grupy rówieśniczej;
- rozbudzanie poetyckiej aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
- kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i przebiega w trzech kategoriach wiekowych:     
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych (I kategoria);
- uczniowie  gimnazjów  (II kategoria);
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  (III kategoria)

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć dwa wiersze o tematyce dowolnej /napisane czytelnie na oddzielnych kartkach - w pięciu egzemplarzach/.
Prace muszą być  w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83  art. 115, z późn. zm.).
Każdy wiersz należy podpisać; - w prawym górnym rogu - pseudonim autora, typ szkoły, klasa. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem.    
W kopercie - informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie  o  wyrażeniu zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych  na  potrzeby promocji biblioteki według załączonego wzoru (ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  Dz. U. Nr 1334 poz. 883) – podpisane przez rodzica lub opiekuna.

Prace można składać w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/ ul. ks. J. Popiełuszki 10,  tel. 15 842–10–63 wew. 102  /tam również  można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia publikacji mediom i umieszczenia na stronie internetowej biblioteki bez powiadomienia autora.

Termin składania  prac: 17 kwietnia 2015 roku

Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury  powołane przez organizatorów. Uroczyste  podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród, przewidziane jest: 11 maja 2015 roku o godz. 16:00 w Bibliotece Głównej /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/  w  ramach  obchodów  Tygodnia Bibliotek.    
Wyróżnione utwory prezentowane będą w holu Biblioteki Głównej do końca maja bieżącego roku.   
Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły.

Oświadczenie do pobrania [plik pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin