A- A A+

XVIII EDYCJĘ KONKURSU POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA” - „GODZINY PRZY PIÓRZE”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. Melchiora Wańkowicza

w  Stalowej Woli

STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KEN w Stalowej Woli

ogłaszają

 

XVIII EDYCJĘ  KONKURSU  POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA”

pod hasłem:

„GODZINY  PRZY  PIÓRZE”

 

Patronat nad konkursem sprawuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Koło w Stalowej Woli.

 Celem  konkursu jest:

- rozbudzanie poetyckiej aktywności  twórczej dzieci i młodzieży;

- uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;

- włączanie młodzieży w życie kulturalne lokalnego środowiska;

- zachęcenie młodych twórców do publicznego prezentowania swoich umiejętności;

- kształcenie umiejętności oceny poziomu swoich wierszy w odniesieniu do twórczości  grupy rówieśniczej;

- kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs  przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i  przebiega  w trzech  kategoriach wiekowych:    

 -    uczniowie klas  IV –VIII szkół podstawowych ;

 -    uczniowie   oddziałów gimnazjalnych ;

 -    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Zainteresowani udziałem w  konkursie powinni złożyć  dwa  wiersze o tematyce  dowolnej i  jeden wiersz o tematyce patriotycznej /napisane czytelnie na oddzielnych kartkach  - w  pięciu egzemplarzach/.

Prace muszą być  w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich    Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83  art. 115 z późn.zm.).

Każdy wiersz należy podpisać - w prawym  górnym rogu  - pseudonim autora, typ szkoły, klasa. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę  podpisaną takim samym pseudonimem.            

W kopercie - informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie  o  wyrażeniu zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych i wizerunku  na  potrzeby promocji biblioteki według załączonego wzoru (art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/ – RODO – podpisane przez rodzica lub opiekuna.

Prace można składać w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/  przy ul. ks. J. Popiełuszki 10,  tel. 15 842–10–63 wew. 38  /tam również  można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia publikacji mediom i umieszczenia na stronie internetowej biblioteki bez powiadomienia autora.

Termin składania  prac : 30 września 2018 roku

Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury  powołane przez organizatorów.  Uroczyste podsumowanie  konkursu, połączone z wręczeniem nagród, przewidziane jest pod koniec października w Bibliotece Głównej /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/  w  ramach  obchodów Stalowowolskich Dni Książki.   

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka [pdf]

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku (osoba pełnoletnia) [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin