Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI ORAZ FILLI

Biblioteka Główna czynna - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 19:00.

Filie czynne - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 18:00.

W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 14:40 do 15:00

XVIII EDYCJĘ KONKURSU POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA” - „GODZINY PRZY PIÓRZE”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. Melchiora Wańkowicza

w  Stalowej Woli

STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KEN w Stalowej Woli

ogłaszają

 

XVIII EDYCJĘ  KONKURSU  POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA”

pod hasłem:

„GODZINY  PRZY  PIÓRZE”

 

Patronat nad konkursem sprawuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Koło w Stalowej Woli.

 Celem  konkursu jest:

- rozbudzanie poetyckiej aktywności  twórczej dzieci i młodzieży;

- uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;

- włączanie młodzieży w życie kulturalne lokalnego środowiska;

- zachęcenie młodych twórców do publicznego prezentowania swoich umiejętności;

- kształcenie umiejętności oceny poziomu swoich wierszy w odniesieniu do twórczości  grupy rówieśniczej;

- kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs  przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i  przebiega  w trzech  kategoriach wiekowych:    

 -    uczniowie klas  IV –VIII szkół podstawowych ;

 -    uczniowie   oddziałów gimnazjalnych ;

 -    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Zainteresowani udziałem w  konkursie powinni złożyć  dwa  wiersze o tematyce  dowolnej i  jeden wiersz o tematyce patriotycznej /napisane czytelnie na oddzielnych kartkach  - w  pięciu egzemplarzach/.

Prace muszą być  w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich    Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83  art. 115 z późn.zm.).

Każdy wiersz należy podpisać - w prawym  górnym rogu  - pseudonim autora, typ szkoły, klasa. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę  podpisaną takim samym pseudonimem.            

W kopercie - informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie  o  wyrażeniu zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych i wizerunku  na  potrzeby promocji biblioteki według załączonego wzoru (art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/ – RODO – podpisane przez rodzica lub opiekuna.

Prace można składać w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/  przy ul. ks. J. Popiełuszki 10,  tel. 15 842–10–63 wew. 38  /tam również  można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia publikacji mediom i umieszczenia na stronie internetowej biblioteki bez powiadomienia autora.

Termin składania  prac : 30 września 2018 roku

Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury  powołane przez organizatorów.  Uroczyste podsumowanie  konkursu, połączone z wręczeniem nagród, przewidziane jest pod koniec października w Bibliotece Głównej /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/  w  ramach  obchodów Stalowowolskich Dni Książki.   

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka [pdf]

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku (osoba pełnoletnia) [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech