Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna będą czynne - od godz. 10:00 do 18:00.

Filie biblioteczne będą czynne - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00 oraz 14:40 do 15:00

"Magia miejsc" - konkurs na prezentację multimedialną

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Melchiora Wańkowicza
w Stalowej Woli
STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli

ogłaszają

konkurs na prezentację multimedialną o powiecie stalowowolskim pt.:

„Magia miejsc”

Celem konkursu jest:
- pogłębienie wiedzy na temat naszej Małej Ojczyzny;
- popularyzacja ciekawych miejsc i obiektów (zabytki, parki, pomniki przyrody, architektura, szlaki turystyczne)
- aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu kulturalnym powiatu stalowowolskiego;
- kształtowanie emocjonalnego stosunku i poczucia przynależności do swojego środowiska lokalnego;
- zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijanie własnej kreatywności;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się nową technologią informacyjną (nowe urządzenia ICT, uczenie się techniki wizualizacji prezentacji).

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów powiatu stalowowolskiego i  przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie  gimnazjów  (I kategoria);
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  (II kategoria).

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni wykonać prezentację multimedialną w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisaną w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps), będącą własną interpretacją tematu konkursu a przedstawiającą ważne z punktu widzenia potencjalnego turysty walory historyczne, geograficzne i kulturalne powiatu stalowowolskiego.
Prezentacja powinna zawierać materiał fotograficzny (preferowane będą zdjęcia wykonane samodzielnie) oraz część opisową.
W przypadku wykorzystania innych zdjęć, autor prezentacji zobowiązany jest do podania źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich (imię, nazwisko autora, źródło pochodzenia - obowiązuje ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83 art. 115, z późn. zm.).
Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 min, praca powinna zawierać minimum 20 slajdów. Praca ma być zapisana na płycie CD lub DVD i opisana (pseudonim, klasa, szkoła). Nośnik wraz z kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji biblioteki (zał. nr 1) oraz umowę przeniesienia praw autorskich (zał. nr 2) - podpisane przez rodzica, opiekuna lub osobiście w przypadku osób pełnoletnich - należy umieścić w kopercie oznaczonej pseudonimem i dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/ przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10–63 wew. 102.

Termin składania prac: 15 kwietnia 2015 roku

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Miejskiej Biblioteki Publicznej (informatyk), Starostwa Powiatowego, Muzeum Regionalnego i przedstawiciela lokalnych mediów oceni prace wg. następujących kryteriów:
- poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji;
- przejrzystość i uporządkowany układ prezentacji;
- adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawionych treści;
- ogólne wrażenia estetyczne.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora wraz z prawem do ich publikacji oraz wykorzystania ich elementów.
Organizatorzy nie odpowiadają za brak możliwości odtwarzania materiału, wynikający
z uszkodzenia nośnika lub błędnego zapisu.

Najlepsze prace uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród, przewidziane jest

15 maja 2015 roku o godz. 12:00

w Bibliotece Głównej /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/ w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły.

Załącznik 1 [plik pdf]

Załącznik 2 [plik pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech