Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna będą czynne - od godz. 10:00 do 18:00.

Filie biblioteczne będą czynne - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00 oraz 14:40 do 15:00

Konkurs plastyczny pod hasłem - „Coś z niczego czyli moje ekologiczne zabawki”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. M. WAŃKOWICZA

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU MIASTA

STAROSTWO  POWIATOWE

w Stalowej Woli

ogłaszają

 konkurs plastyczny pod hasłem:

 „ Coś z niczego czyli moje ekologiczne zabawki ”

Cele konkursu:

  • kształtowanie właściwych postaw i wzorców zachowań proekologicznych dotyczących    ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym powiatu stalowowolskiego
  • rozszerzenie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej gospodarowania odpadami surowcowymi oraz ponownego ich wykorzystania
  • wykorzystanie wiedzy o recyklingu i praktyczne doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów
  • rozwój zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży

 

Warunki uczestnictwa:

 

Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów szkół powiatu stalowowolskiego i  przebiega  w trzech  kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas  IV –VI szkół podstawowych (I kategoria);
  • uczniowie  gimnazjów (II kategoria);
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria)

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką zabawki z surowców wtórnych (np. torebki, folie, butelki plastikowe, makulatura, kartony po napojach, zakrętki, kapsle, puszki aluminiowe). Inne wykorzystane materiały w pracy powinny pełnić rolę pomocniczą.

 

Termin składania prac : 30 listopada 2015 roku

 

Pracę konkursową należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/ przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10–63 wew. 102.

Do zabawki podpisanej pseudonimem i tytułem pracy należy dołączyć kopertę z kartą zgłoszeniową (zał. nr 1) oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (zał. nr 2 - podpisany przez rodzica, opiekuna lub osobiście w przypadku osób pełnoletnich). Koperta ma być oznaczona pseudonimem.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i  przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów w zgodzie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.). Uczestnik konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Prac nagrodzonych biblioteka nie zwraca.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że uczestnik konkursu oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Fundatorem nagród są Organizatorzy.

 Uroczyste  podsumowanie konkursu przewidziane jest na dzień:

11 grudnia 2015 roku o godz. 11:00

w Bibliotece Głównej

/budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/

 

W holu Biblioteki Głównej czynna będzie pokonkursowa wystawa wyróżnionych  prac.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Załącznik 1

Załącznik 2

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech