A- A A+

Spotkanie z twórcą „Sagi rodu Oryszów”

Spotkanie z twórcą „Sagi rodu Oryszów”Drukiem ukazała się właśnie IV część „Sagi rodu Oryszów”, zatytułowana „Światło w mroku”. Powieść autorstwa lokalnego pisarza Mirosława Osowskiego, została zaplanowana na cztery tomy i autor chce zaprezentować ostatni. Spotkanie z twórcą odbędzie się 22 czerwca o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

– Oryszowie to wielopokoleniowa, chłopska rodzina, lecz dość zamożna, osiedlona na ziemi łęczyckiej, w moich rodzinnych stronach. Początki jej dziejów zaczynają się jeszcze przed I wojną światową, a kończą w latach 70. XX wieku. Przez dzieje rodziny Oryszów chciałem pokazać przemiany obyczajowe, kulturalne, gospodarcze i polityczne, jakie się dokonały w przeciągu tego okresu na wsi i w rodzinach chłopskich. Nie jest to jednak przyczynek do historii Polski, ale barwna, wielowątkowa panorama losów ludzkich, ich namiętności, wieku dojrzewania i starości. Znam doskonale realia wsi, gdyż na niej się wychowałem, tutaj też spędziłem swoje dzieciństwo i młodość, tutaj też zaczęła się moja edukacja szkolna, zakończona zdobyciem po krętych ścieżkach i zawiłościach losu, w styczniu 1969 r., dyplomu magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - mówi autor Mirosław Osowski.

- We wcześniejszych książkach Mirosława Osowskiego – zwłaszcza prozatorskich – obserwowaliśmy przede wszystkim indywidualne losy bohatera uosabiającego poniekąd autora, prezentującego jego historię, widzenie świata doświadczenia młodości, rozterki moralne i poszukiwania intelektualne. „Saga rodu Oryszów” zdaje się być ciekawym dopełnieniem tych kolejnych biograficznych odsłon, albowiem i tu odnajdujemy związki z życiem autora, ale są one rzucone na tło bogatej historii rodu, stają się pokoleniowym „indywiduum” na tle Oryszowego „uniwersum” – pisze Ryszard Mścisz w posłowiu zawartym w IV części sagi.

Mirosław Osowski pracował jako pisarz i dziennikarz, współpracował z lokalną prasą. Znany jest w środowisku, zwłaszcza z troski o popularyzację kultury i dbałość o stalowowolskich autorów, którzy prezentują swoją twórczość w różnych pismach regionalnych i społeczno- kulturalnych: „Nasz Dom- Rzeszów”, „Nadwisłocze” czy „Ulotna Przestrzeń”. Jego opowiadania wydrukowała także „Twórczość”, „Nowa Okolica Poetów” i „Afisz”. Mirosław Osowski jest laureatem wielu nagród m.in.  dwukrotnym laureatem literackiej nagrody „Gałązki Sosny”. Swoją twórczość wydaje głównie nakładem własnym. Są to m.in.: „Tomasz czyli Wyznania studenta z lat 60” (powieść z 2002 roku), „Świniobicie” (opowiadanie z 2003 roku), „Domek z kart” (opowiadanie z 2004 roku), „Tamte lata” (opowiadanie z 2005 roku), „Powołanie” (opowiadanie z 2006 roku), „Z nieba do piekła” (powieść autobiograficzna z 2007 roku), „Jesień" (zbiór poezji z różnych okresów życia z 2009 roku), „Jesień 2” (zbiorek wierszy z 2010), „Szychta i inne opowiadania” (zbiór opowiadań z 2010 roku), „W krainie dzieciństwa. Wspomnienia” (2012 rok).

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin