Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

OD 1 LIPCA ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI ORAZ FILLI

Biblioteka Główna  oraz filie będą czynne - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 16:00.

WTOREK - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00

Konkurs poezji religijnej

Konkurs poezji religijnejDo 25 marca można nadsyłać swoje prace na konkurs poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, który zorganizowała Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.

 

 

Oto przydatne rzeczy z regulaminu, jakie możemy znaleźć, jeśli planujemy stanąć w konkursowe szranki:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Stalowej Woli.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 18 roku życia.
 3. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.
 4. Wraz z utworem należy dołączyć pisemne oświadczenie (pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które w dniu składania oświadczenia nie ukończyło 18 roku życia) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na nieodpłatne publikowanie zgłoszonego na konkurs wiersza.
 5. Każdy autor może przesłać jeden utwór (napisany na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem) na papierze formatu A4.
 6. Pod wierszem autor powinien zamieścić: imię, nazwisko, wiek oraz adres szkoły.
 7. O podziale nagród zadecyduje jury w składzie:

Agata Linek – członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli

Izabela Zubko – członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury

Kazimierz Linda - członek Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli

 1. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu ocenione będą przez Jury w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna (Jury zastrzega sobie inny podział w przypadku dużej/małej ilości prac w danej kategorii wiekowej).
 2. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
 3. Jury zwróci szczególną uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć.
 4. Zachęcamy uczestników do nadsyłania propozycji na nazwę konkursu. Najlepsze hasło zostanie wyróżnione nagrodą specjalną.
 5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Termin nadsyłania utworów upływa 25 marca 2018 roku.

Wiersze prosimy przekazywać na adres:

Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej

ul. Ofiar Katynia 57

37-450 Stalowa Wola

lub księżom katechetom uczącym w szkołach.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się po Mszy Świętej

8 kwietnia 2018 roku w Kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.

 


 

PISEMNA ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NIEPŁENOLETNIEGO UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………

.................................................................... (imię i nazwisko dziecka) w konkursie poetyckim, organizowanym przez Parafię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.) a także na nieodpłatne publikowanie zgłoszonej pracy konkursowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

 

 

...................................................................

Miejscowość i data        

 

.......................................................................

Numer telefonu kontaktowego,

imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekun

 


 

PISEMNA ZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.) a także na nieodpłatne publikowanie zgłoszonej pracy konkursowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

 

 

...................................................................

Miejscowość i data        

 

.......................................................................

Numer telefonu kontaktowego,

imię i nazwisko oraz podpis uczestnika

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech