A- A A+

Historia

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza jest najstarszą i najbardziej dostępną placówką kulturalną w Stalowej Woli. Powołana do życia w 1938 roku, wielokrotnie przekształcana, funkcjonuje dzisiaj w schemacie: Biblioteka Główna, w skład której wchodzą: Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Multiteka i Wypożyczalnia Książki Mówionej oraz cztery filie biblioteczne, usytuowane na terenie miejskich osiedli. W 1988 roku placówce nadano imię piewcy COP-u. Od roku 2000 Biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej, obejmując swym działaniem biblioteki gminne powiatu stalowowolskiego. MBP w Stalowej Woli to prężna instytucja kultury, niosąca, przy stosunkowo niskich kosztach funkcjonowania, wielkie korzyści społeczności lokalnej.

Adresatem oferty bibliotecznej jest każdy Stalowowolanin. Czytelnictwo w Stalowej Woli jest dobre; co piąty mieszkaniec miasta jest użytkownikiem Biblioteki, korzystając z jej usług kilka razy w roku. Rozwój czytelnictwa wspomaga: krótka droga książki do czytelnika, przyjazne godziny pracy agend i filii - konkurencyjność w stosunku do innych bibliotek; bogate, stale unowocześniane, wielofunkcyjne księgozbiory; zaopatrzenie czytelń w prasę (65 tytułów w 103 egzemplarzach); kompetentna obsługa zapewniająca jakość usług; szeroka działalność kulturalno-oświatowa; zmiana roli szkoły, wymuszająca na uczniach poszukiwanie materiałów i informacji oraz funkcjonowanie w mieście wyższych uczelni. Paradoksalnie, sprzyjają czytelnictwu negatywne zjawiska społeczne: wysoka cena książek i prasy, ubożenie społeczności miasta, bezrobocie.

Bogactwem MBP są zasobne i zróżnicowane zbiory. Księgozbiór to ponad 220 tysięcy woluminów oraz kilka tysięcy egzemplarzy tzw. „książki mówionej”. Wzbogacanie zbiorów dokonuje się przez zakupy, a środki na nowe książki pochodzą głównie z kasy samorządowej. Zakup nowości wydawniczych zasila coroczna dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także liczne darowizny od instytucji i osób prywatnych oraz książki odzyskiwane w zamian za zagubione.

Sytuacja lokalowa stalowowolskiej biblioteki jest dobra. Biblioteka Główna funkcjonuje od 2013 roku, w nowym, czterokondygnacyjnym budynku. Pod potrzeby placówki został on zagospodarowany w następujący sposób: parter - zajęty przez pomieszczenia służące udostępnianiu zbiorów oraz II piętro budynku z salami - bankietową i konferencyjną. Te ostatnie wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz systemem  audiowizualny - przeznaczone są bowiem pod okazjonalny wynajem. Obiekt wyposażony jest w liczne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych np. głośnomówiące windy. Na terenie budynku użytkownicy korzystać mogą z bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu, a w czytelni - także z wolno dostępnych stanowisk komputerowych. W ostatnich latach poprawiła się również baza lokalowa filii MBP. Zostały zmodernizowane i wyremontowane - w każdej z nich udostępnia się bezpłatnie dostęp do komputerów i Internetu. Korzystać można również z kserokopiarek.

W Bibliotece zatrudnionych jest 36 osób;  w bezpośredniej obsłudze czytelników pracuje 24 bibliotekarzy.

Biblioteka wierna swojej podstawowej misji - zachowania dorobku kulturalnego pokoleń i realizując swe zadania statutowe - gromadzi, przechowuje, opracowuje i udostępnia zbiory. Jest skarbnicą wiedzy o regionie. Aktualizowana na bieżąco strona internetowa www.biblioteka.stalowawola.pl jest źródłem informacji o nadchodzących i minionych wydarzeniach kulturalnych czy społecznych, organizowanych lub współorganizowanych przez MBP.

Wśród działań są stałe formy pracy: lekcje biblioteczne, konkursy literackie, krasomówcze, plastyczne, pogadanki regionalne, Dyskusyjny Klub Książki, wystawy promujące twórczość amatorską i profesjonalną osób pochodzących z naszego terenu, spotkania z głośnym czytaniem, spotkania autorskie, warsztaty poetyckie - skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin