A- A A+

Regulamin Czytelni Głównej

REGULAMIN CZYTELNI GŁÓWNEJ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA
W STALOWEJ WOLI

§ 1

Prawo i warunki korzystania:

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Księgozbiór podręczny Czytelni udostępniany jest na miejscu.
 3. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 4. Z bieżących czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 5. Wybrane książki czytelnik podaje bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.
 6. Czytelnik  jest  zobowiązany  poinformować  dyżurującego  bibliotekarza o ilości  książek i czasopism, z których korzystał w danym dniu.
 7. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych.
 8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.
 9. Osoby w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą obsługiwane.

§ 2

Korzystanie ze zbiorów:

 

 1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, księgozbioru ogólnego, zbiorów specjalnych, retrospektywnych roczników czasopism oraz książek wypożyczonych z innych bibliotek.
 2. O przyniesionych ze sobą książkach czytelnik informuje dyżurnego bibliotekarza.
 3. Zamówione książki podaje dyżurny bibliotekarz.
 4. Korzystanie ze zbiorów szczególnie cennych odbywa się przy stoliku wskazanym przez bibliotekarza.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 6. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz poinformuje czytelnika o jej dostępności w innych bibliotekach.
 7. Czytelnia prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
 8. Zamówienie na zbiory z Magazynu należy składać z jednodniowym wyprzedzeniem.
 9. Jeżeli czytelnik zamierza korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego w dniach następnych, bibliotekarz może zarezerwować ją w Czytelni przez 6 dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być rezerwowane książki, z których często korzystają czytelnicy.
 10. Książek i czasopism nie można wynosić z Czytelni bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 11. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
 12. W uzasadnionych przypadkach czytelnikowi można wypożyczyć do domu /na okres 5 dni/ 2 książki. Podstawą wypożyczenia jest posiadanie karty bibliotecznej.
  W przypadku przetrzymania książki pobierana jest opłata pieniężna  1 zł. (od każdego woluminu) za każdy dzień po terminie zwrotu + koszty upomnienia.
 13. W uzasadnionych przypadkach czytelnikowi można wypożyczyć do domu /na czas zamknięcia/ 3 tytuły czasopism (10 egz.). Podstawą wypożyczenia jest okazanie karty bibliotecznej. Osoby nie posiadające karty bibliotecznej powinny okazać dokument tożsamości.
 14. Za uszkodzenie etykiety zabezpieczającej książkę przed kradzieżą pobierana jest opłata pieniężna w wysokości 2 zł. (od każdego woluminu).

§ 3

 1. Kolekcje wydzielone w obrębie Czytelni Głównej  stanowią książki i czasopisma  pochodzące z XIX i XX w., dzieła jednego twórcy przejęte jako całość od darczyńcy lub zakupione, inne zbiory, które zostaną uznane za charakterystyczny, cenny zestaw wymagający wyodrębnienia i oznakowania w ogólnym księgozbiorze bibliotecznym.
 2. Z tych zbiorów można korzystać na miejscu w Czytelni na podstawie wypełnionego rewersu bibliotecznego.
 3. Z kolekcji udostępnia się jednorazowo do 3 tytułów.

§ 4

Czytelnia udziela informacji dotyczących korzystania ze zbiorów.

§ 5

  1. Nie mogą być udostępniane do kopiowania :

a/ materiały biblioteczne wydane do 1945 roku włącznie oraz inne o szczególnej wartości bibliofilskiej i historycznej
b/ czasopisma formatu A2.

 1. Na kopiowanie pozostałych materiałów czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurnego bibliotekarza.

§ 6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

§ 7

Administratorem danych osobowych, podanych przy zapisie, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, kaset do domu, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania i zapomnienia, na warunkach określonych w  art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów bibliotecznych.
Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, użytkownik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji.

 

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018r.

 

 

Katalog on-line

Kalendarz

Kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin