Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI ORAZ FILLI

Biblioteka Główna czynna - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 19:00.

Filie czynne - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 18:00.

W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 14:40 do 15:00

Regulamin Czytelni Głównej

REGULAMIN CZYTELNI GŁÓWNEJ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA
W STALOWEJ WOLI

§ 1

Prawo i warunki korzystania:

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Księgozbiór podręczny Czytelni udostępniany jest na miejscu.
 3. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 4. Z bieżących czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 5. Wybrane książki czytelnik podaje bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.
 6. Czytelnik  jest  zobowiązany  poinformować  dyżurującego  bibliotekarza o ilości  książek i czasopism, z których korzystał w danym dniu.
 7. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych.
 8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.
 9. Osoby w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą obsługiwane.

§ 2

Korzystanie ze zbiorów:

 1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, księgozbioru ogólnego, zbiorów specjalnych, retrospektywnych roczników czasopism oraz książek wypożyczonych z innych bibliotek.
 2. O przyniesionych ze sobą książkach czytelnik informuje dyżurnego bibliotekarza.
 3. Zamówione książki podaje dyżurny bibliotekarz.
 4. Korzystanie ze zbiorów szczególnie cennych odbywa się przy stoliku wskazanym przez bibliotekarza.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 6. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz poinformuje czytelnika o jej dostępności w innych bibliotekach.
 7. Czytelnia prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
 8. Zamówienie na zbiory z Magazynu należy składać z jednodniowym wyprzedzeniem.
 9. Jeżeli czytelnik zamierza korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego w dniach następnych, bibliotekarz może zarezerwować ją w Czytelni przez 6 dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być rezerwowane książki, z których często korzystają czytelnicy.
 10. Książek i czasopism nie można wynosić z Czytelni bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 11. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
 12. W uzasadnionych przypadkach czytelnikowi można wypożyczyć do domu /na okres 5 dni/ 2 książki. Podstawą wypożyczenia jest posiadanie karty bibliotecznej.
 13. W przypadku przetrzymania książki pobierana jest opłata pieniężna  1 zł. (od każdego woluminu) za każdy dzień po terminie zwrotu + koszty upomnienia.
 14. W uzasadnionych przypadkach czytelnikowi można wypożyczyć do domu /na czas zamknięcia/ 3 tytuły czasopism (10 egz.). Podstawą wypożyczenia jest okazanie karty bibliotecznej. Osoby nie posiadające karty bibliotecznej powinny okazać dokument tożsamości.
 15. Za uszkodzenie etykiety zabezpieczającej książkę przed kradzieżą pobierana jest opłata pieniężna w wysokości 2 zł. (od każdego woluminu).

§ 3

 1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:
  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem miasta Stalowa Wola lub powiatu stalowowolskiego i niżańskiego - kaucję w zryczałtowanej wysokości 40 zł.; (studenci studiów dziennych lub zaocznych – 20 zł.)
  • jeśli czytelnik nie posiada dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania – kaucję  w wysokości 40 zł.
  • przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych - kaucję w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkość kaucji określa bibliotekarz).
 2. Zamiar wycofania kaucji należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Podstawą zwrotu kaucji jest dowód jej wpłaty.
 4. Po upływie roku od zaprzestania przez czytelnika korzystania z czytelni, kaucja wymieniona  w par. 2 ust. 1, nieodebrana przez czytelnika, zasila budżet Biblioteki.

§ 4

Czytelnia udziela informacji dotyczących korzystania ze zbiorów.

§ 5

 1. Nie mogą być udostępniane do kopiowania :
  • materiały biblioteczne wydane do 1945 roku włącznie oraz inne o szczególnej wartości bibliofilskiej i historycznej
  • czasopisma formatu A2.
 2. Na kopiowanie pozostałych materiałów czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurnego bibliotekarza.

§ 6

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
 2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik Biblioteki Głównej w zależności od stopnia uszkodzenia książki. Czytelnia wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków.

§ 7

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

§ 8

Administratorem danych osobowych, podanych przy zapisie, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, kaset do domu, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania i zapomnienia, na warunkach określonych w  art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów bibliotecznych.
Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, użytkownik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji.

 

Regulamin obowiązuje od 28 maja 2019r.

 

 

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech