Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI ORAZ FILLI

Biblioteka Główna czynna - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 19:00.

Filie czynne - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 18:00.

W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 14:40 do 15:00

Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych

REGULAMIN

§1. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Ze zbiorów innych bibliotek może korzystać każdy, kto jest czytelnikiem MBP w Stalowej Woli  i ma uregulowane wobec niej wszelkie zobowiązania finansowe.
 2. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Czytelni Głównej MBP w Stalowej Woli. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie braku poszukiwanego dzieła w zbiorach MBP oraz dokładne i czytelne wypełnienie rewersu. Podpisanie rewersu jest jednoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
 3. Zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych dostępnych w MBP w Stalowej Woli.
 4. Jednorazowo można zamówić ilość tytułów zgodną z regulaminem wypożyczeń danej biblioteki.
 5. Materiały sprowadzone z innych bibliotek są dostępne wyłącznie w Czytelni Głównej MBP w Stalowej Woli  przez okres 3 tygodni, chyba że biblioteka wypożyczająca określi inny termin zwrotu. Prolongatę tego okresu należy zgłosić na 7 dni przed upływem terminu zwrotu.
 6. Czytelnik podpisując stosowne oświadczenie ponosi koszty związane ze sprowadzeniem materiałów z innej biblioteki.
 7. Sprowadzenie i odesłanie materiałów bibliotecznych odbywa się poprzez Czytelnię Główną.
 8. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od jednego tygodnia do jednego miesiąca i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne. Wypożyczenia realizuje się przesyłkami poleconymi.
 9. Czytelnik zostaje powiadomiony w ustalony wcześniej sposób przez MBP w Stalowej Woli o nadejściu zamówionego dzieła i terminie jego zwrotu.
 10. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania rekompensaty na rzecz biblioteki – właściciela w formie przez nią ustalonej.
 11. Niestosowanie się do regulaminu wypożyczeń międzybibliotecznych MBP w Stalowej Woli może spowodować uniemożliwienie korzystania z jej zbiorów.
 12. W przypadku nieuregulowania zobowiązań finansowych Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

§ 2. Wypożyczenia własnych zbiorów

 1. MBP w Stalowej Woli udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.
 2. Międzybiblioteczne wypożyczenia zagraniczne realizują biblioteki naukowe.
 3. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
  • zbiory specjalne,
  • wydawnictwa wydane przed 1945 r.,
  • czasopisma, w tym oprawne,
  • dzieła zachowane w złym stanie fizycznym,
  • dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelni,
  • materiały w dużym formacie.
 4. Podstawą wypożyczenia międzybibliotecznego jest rewers biblioteczny, bądź pismo biblioteki zamawiającej z podpisem osoby upoważnionej przez dyrektora.
 5. Wypożyczanie materiałów oryginalnych jest bezpłatne, jedynie koszty związane z wysyłką w całości ponosi biblioteka zamawiająca. Na życzenie zamawiającego i zgodnie z prawem autorskim przesyłamy materiały reprograficzne odpłatnie, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.
 6. Jednorazowo biblioteki mogą zamawiać 4 tytuły na okres 4 tygodni. Prolongatę tego okresu należy zgłosić na 7 dni przed upływem terminu zwrotu. W uzasadnionych przypadkach MBP w Stalowej Woli może ustalić inny okres korzystania z materiałów bibliotecznych.
 7. Biblioteka zamawiająca materiały jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.
 8. Rewersy negatywnie rozpatrzone odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia na koszt własny.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dzieła przez bibliotekę zamawiającą, zwraca ona taki sam egzemplarz lub w wyjątkowych wypadkach inne wskazane dzieło.Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2015r.

 

 

OŚWIADCZENIE /wzór/

Ja niżej podpisana/y [...] nr PESEL [...] zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z wypożyczeniami międzybibliotecznymi.
Potwierdzam znajomość Regulaminu Wypożyczeń Międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.
[podpis]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech