Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI ORAZ FILLI

Biblioteka Główna czynna - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 19:00.

Filie czynne - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 18:00.

W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 14:40 do 15:00

Regulamin Wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)

Regulamin Wypożyczania
czytników książek elektronicznych (e-booków)
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli  1. Z czytnika książek elektronicznych (e-booków) może korzystać pełnoletni czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, posiadający ważną kartę biblioteczną, aktywnie wypożyczający i nie zalegający ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  2. Czytnik e-booków udostępniany jest nieodpłatnie.
  3. Czytnik e-booków można wypożyczyć do domu za kaucją zwrotną w Wypożyczalni „książki mówionej”. Wysokość kaucji wynosi:

Czytnik Onyx Boox C65 Storia  + etui brązowe – 40zł.
Czytnik Onyx Boox  C65 S Classic + etui czarne – 40zł.


Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot czytnika e-booków wraz z akcesoriami. Kaucję użytkownik odbiera osobiście w dniu oddania urządzenia.

  1. Czytnik e-booków można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 35 dni.
  2. Przy wypożyczeniu czytnika e-booków do domu, użytkownik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu.
  3. Termin zwrotu czytnika e-booków nie podlega prolongacie.
  4. Użytkownik  jest zobowiązany do zwrotu czytnika w określonym terminie.
  5. Po upływie 35 dni biblioteka rozpoczyna procedurę odzyskania wypożyczonego sprzętu.
  6. Z zapisanych w pamięci czytnika e-booków, użytkownik może korzystać w ramach licencji. Użytkownik ma prawo wgrywać do czytnika dowolne e-booki zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach posiadanych uprawnień. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytniku przez użytkownika. W momencie zwrotu czytnika do Biblioteki, użytkownik musi usunąć z pamięci wszystkie wgrane przez siebie pliki i oddać urządzenie oraz akcesoria (etui, przewód USB i instrukcję obsługi) w stanie nienaruszonym.
  7. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika e-booków i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:
   • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości lub we fragmentach,
   • modyfikowania treści  e-booków,
   • komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowych,
   • udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
  8. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystywania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem użytkownika.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
  10. Każdy czytnik e-booków wyposażony jest w: etui, przewód USB i instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika, użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania         i kompletności wyposażenia.
  11. Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
  12. Przy zwrocie czytnika e-booków, bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny urządzenia, jak również kompletność  wypożyczonego zestawu.
  13. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego na sprawdzenie czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki. W przypadku zwrotu w piątek lub  sobotę, sprawdzenie odbywa się w poniedziałek.
  14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik.
   W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych przyczyn, użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości:
a/ za czytnik  Onyx Boox C65 Storia – 318 zł
b/ za etui - 42 zł.
c/ za przewód USB - 10 zł.
a/ za czytnik Onyx Boox C65S Classic – 269 zł.
b/ za etui – 41 zł.
c/ za przewód – 10 zł.

Biblioteka jest uprawniona do potrącenia powyższych kwot z otrzymanej kaucji. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika, użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożliwości jej dokonania – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w punkcie 17 regulaminu. W takiej sytuacji kaucja podlega zatrzymaniu na okres naprawy i zostanie zwrócona użytkownikowi po potrąceniu kosztów naprawy albo odszkodowania.

 1. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł. – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika e-booków.
 2. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o konieczności zwrotu czytnika e-booków) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów wysyłki.
 3. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w  punktach: 17, 18, 19  powinny zostać uregulowane niezwłocznie.  W przypadku odmowy uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi zapłaty na drodze sądowej.
 4. Za wniesione opłaty i kaucje użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 5. W celach statystycznych użytkownik w momencie zwrotu czytnika, powinien poinformować bibliotekarza, czy korzystał z domyślnie wgranych e-booków. Jeśli tak, powinien podać ich tytuły.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli oraz odpowiednie przepisy prawa.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2015 roku i jest dostępny w formie pisemnej w Bibliotece Głównej – Wypożyczalni „książki mówionej” MBP w Stalowej Woli oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.biblioteka.stalowawola.pl

Wzór oświadczenia [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech