A- A A+

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus i Czytaka NPN

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus i Czytaka NPN

użyczonego Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza  w Stalowej Woli przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca, w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych Czytak Plus i Czytak NPN czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.

Warunki wypożyczania Czytaka Plus czytelnikom biblioteki.

 1. Biblioteka może wypożyczać Czytak Plus , Czytak NPN jedynie czytelnikowi zapisanemu do biblioteki, posiadającemu niepełnosprawność wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytak Plus , Czytak NPN jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy biblioteką a czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus i Czytaka NPN  jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
 4. Czas wypożyczenia Czytaka Plus i Czytak NPN nie może być dłuższy niż 35 dni, pod warunkiem aktywnego korzystania przez czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej, dostępnych w bibliotece.
 5. Jednorazowo razem z Czytakiem Plus, Czytak NPN czytelnikowi biblioteka udostępni do 10. tytułów audiobooków.
 6. Z chwilą wypożyczenia czytaka czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia czytaka w takim stanie, w jakim został wypożyczony, z pozostałym wypożyczonym sprzętem oraz zestawem wgranych przez bibliotekę audiobooków.
 7. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, Czytak NPN w razie jego niezwrócenia, biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki w zwrocie urządzenia.
 8. Czytelnik, który nie zwróci urządzenia w terminie, nie może ponownie wypożyczać Czytaka Plus, Czytak NPN.
 9. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus,  Czytak NPN czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 10. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytak NPN czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.
 11. Czytelnik nie powinien usuwać lub modyfikować audiobooków zapisanych w bibliotece na Czytaku Plus, Czytak NPN – czytelnik powinien zwrócić czytak z kompletem książek dźwiękowych wgranych na czytak w bibliotece.
 12. Czytelnik nie może rozpowszechniać udostępnionych na Czytaku Plus, Czytak NPN książek w całości lub we fragmentach.

Informacja administratora danych.

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przy pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia Czytaka Plus, Czytak NPN jest Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom korzystania z usług związanych z wypożyczaniem Czytaków Plus i Czytak NPN.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania i zapomnienia, na warunkach określonych w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług związanych z wypożyczaniem Czytaków Plus, Czytak NPN.

Informacje końcowe.

Regulamin wchodzi w życie 28.05.2018 r.

Dyrektor MBP im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin